Wij missen ons muziekfeest!


Net als andere evenementen, ging Fête de la Musique Ermelo in 2020 niet door vanwege het coronavirus. Daarom hadden wij onze hoop gevestigd op 2021 met de gedachte dat het coronavirus dan wel onder controle zou zijn. Helaas blijkt dat nog niet het geval.

Als organisatie zijn we sinds augustus alweer bezig met de voorbereidingen voor Fête de la Musique Ermelo 2021. Zo hebben we o.a. sinds afgelopen november de inschrijvingen voor de deelnemers geopend.

Afgelopen dagen hebben we als bestuur diverse scenario’s overwogen. Hierbij hebben we gekeken naar de huidige stand van zaken en de vooruitzichten voor de komende maanden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er in juni nog steeds maatregelen van toepassing zijn, waaronder het houden en handhaven van de 1,5e meter.

Aangezien er jaarlijks zo’n 12.000 bezoekers naar Fête de la Musique Ermelo komen, is het voor ons als organisatie onmogelijk om dit in goede banen te kunnen leiden. Daarnaast bereikten ons veel berichten dat veel deelnemers de afgelopen maanden niet of nauwelijks hebben kunnen repeteren.

Daarom hebben we met pijn in ons hart besloten om Fête de la Musique Ermelo 2021 niet door te laten gaan. Toeval of niet het zou de 13e editie zijn geweest. Wij gaan er vanuit dat u begrip heeft voor deze lastige beslissing, echter de gezondheid van deelnemers en bezoekers staat voorop!

Ondanks het feit dat het muziekfeest in 2020 en 2021 niet door kon gaan, kondigen we alvast de 13e editie van Fête de la Musique Ermelo aan op zaterdag 18 juni 2022! We hopen u dan als bezoeker of deelnemer te mogen begroeten om dit feest samen met u te vieren!

Wilt u deelnemen als muzikant? Het is nu al mogelijk om u in te schrijven voor 2022!

Namens de organisatie,

Dick van Leeuwen
Voorzitter Stichting Ermelose Muziekfeesten / Fête de la Musique Ermelo

Doe mee met FdlM! Meld je aan!


Foto's FdlM


Neem contact op met FdlMDoor dit formulier in te vullen geeft u aan
bekend te zijn met onze AVG policy